Nieuw project: de Ursulinen te Sittard, 1843-1975

geplaatst in: Geen categorie | 0

Na enige maanden van voorbereiding is begin deze zomer een nieuw project gestart onder de vlag van de Timmers Stichting. Dit project draait rondom de aanwezigheid van de Ursulinen in Sittard vanaf 1843, die in het stadje en omstreken misschien nog wel het meest bekend zijn geworden vanwege onderwijsactiviteiten in het door hen opgerichte en geleide Serviam. Maar ook in de grotere geschiedenis heeft het Sittardse klooster sporen nagelaten, aangezien vanuit dit convent tal van andere religieuze gemeenschappen zijn gesticht, waaronder te Batavia (het huidige Jakarta). Opvallend genoeg is er in de geschiedschrijving relatief weinig aandacht geweest voor de Sittardse Ursulinen. Uitvoerder van het project, dat plaatsvindt met medeweten en instemming van het bestuur van de Ursulinen van de Romeinse Unie, is bestuurslid Chris Dols. In de jaren die komen gaan, werkt hij toe naar de transcriptie en bezorging van de meer dan 500 pagina’s tellende kloosterkroniek. Ook hoopt hij enkele artikelen te publiceren in binnen- en buitenlandse tijdschriften, aangezien de Sittardse casus raakt aan de Nederlandse onderwijsgeschiedenis en evidente transnationale aspecten heeft.

 

Naamloos