13 mei 2023 - 13:00

Elke generatie staat voor de opdracht cultureel erfgoed passend te beheren en aan het nageslacht door te geven. Erfgoed is geen dode materie, maar kan een maatschappelijk verbindende functie vervullen in het dynamisch proces van betekenisgeving voor heden en toekomst, vooral ook in een samenleving die een ingrijpende culturele en demografische transitie doormaakt. Cultureel erfgoed veiligstellen en toegankelijk maken, in archieven, musea, bibliotheken of anderszins, is een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Daarom organiseert de Professor Doctor Timmers Stichting op zaterdagmiddag 13 mei aanstaande in Sittard het symposium “De kunst van het bewaren”. Nadere gegevens over het programma, de locatie, tijden en sprekers, zijn hier te vinden (klik op afbeelding):