De Timmers Stichting is voortgekomen uit diverse comités die activiteiten hebben ontplooid rond de figuur van Felix Rutten (1982; uitgave Doe bleefs in mich en de LP Felix Rutten Limburger en Romein), Frans Erens (1985; uitgave Over Limburg) en Jacques Schreurs (1993; uitgaven De krekel op de harp en In de ogen van kinderen). 

Thans hebben de volgende personen zitting in het bestuur:

Voorzitter: drs. Kees Schutgens

Penningmeester: Jacques Meeuvis

Leden: drs. Sander van Daal, dr. Chris Dols, drs. Willemien Jacobs en drs. Guus Janssen

Adviseurs: mr. Chris Rutten en dr. Lou Spronck