14 mrt 2017 - 20:00

Maastricht

Deze lezing — georganiseerd door Roma Aeterna, de Professor Doctor Timmers Stichting en het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Kring Maastricht) — vindt plaats in het kader van de Week van de Klassieken 2017.

 

Toelichting:

Prof. dr. Zef Timmers (Sittard 1907 – Maastricht 1996) heeft zich tientallen jaren lang verdienstelijk gemaakt voor het onderzoek naar en de promotie van de kunst en cultuur van het Maasland. Daarnaast was hij met zijn gidsen voor Rome in het bijzonder en Italië in het algemeen een geestelijke leidsman voor vele generaties Italië-reizigers. Deze lezing toont Timmers in een dubbele hoedanigheid: als Maaslander en als Romein. In een korte inleiding wordt ingegaan op de betekenis van Timmers voor de identiteit van het Maasdal. Daarna staat vooral Timmers’ passie voor Italië – in het bijzonder Rome – centraal. Toen hij in het Heilige Jaar 1925 op jeugdige leeftijd met een Vlaamse pelgrimsgroep Italië bezocht, hield hij een dagboek bij en maakte hij tientallen foto’s. Hierdoor is het nu voor ons mogelijk hem – in woord en beeld – op zijn eerste Italiëreis te volgen. De ontmoeting met Italië had voor de tiener een sterke religieuze dimensie, maar deed bij hem ook een liefde voor schoonheid ontluiken, die hij in de rest van zijn leven op zijn publiek heeft trachten over te dragen. Tenslotte gaan we met hem op zoek naar sporen van Maaslanders in de Eeuwige Stad.