‘Dominicaans’ project in uitvoering!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vele jarehistor3n lang maakten dominicanen en dominicanessen onderdeel uit van de Sittardse samenleving, waar deze mannelijke en vrouwelijke religieuzen in het spoor van de Heilige Dominicus onder meer onderwijs verzorgden.¬†Tijdens de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan het opstarten van een project over dominicaanse aspecten in het Sittardse en de euregio in verleden en heden, met aandacht voor kloosterleven, kunst en architectuur, om enkele belangrijke thema’s te noemen. Dit project is inmiddels in volle gang. Het leidt allereerst tot een symposium op zaterdag 19 november 2016, dat onze stichting zal organiseren in samenwerking met de Commissie Kerkgeschiedenis van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Tevens is er momenteel een auteurscollectief aan het werken aan een boek dat aandacht schenkt aan eeuwen dominicaanse geschiedenis in Sittard en omgeving, en de doorwerking hiervan anno 2016. Symposium en bundel moeten worden gezien tegen de achtergrond van de viering van het 800-jarig bestaan van de dominicanen. Voor meer informatie hierover, neem een kijkje op de¬†project-webstek 800 Jaar Dominicanen.