Nieuw project: de Ursulinen te Sittard, 1843-1975

geplaatst in: Geen categorie | 0

Na enige maanden van voorbereiding is begin deze zomer een nieuw project gestart onder de vlag van de Timmers Stichting. Dit project draait rondom de aanwezigheid van de Ursulinen in Sittard vanaf 1843, die in het stadje en omstreken misschien nog wel het meest bekend zijn geworden vanwege onderwijsactiviteiten in het door hen opgerichte en geleide Serviam. Maar ook in de grotere geschiedenis heeft het Sittardse klooster sporen nagelaten, aangezien vanuit dit convent tal van andere religieuze gemeenschappen zijn gesticht, waaronder te Batavia (het huidige Jakarta). Opvallend genoeg is er in de geschiedschrijving relatief weinig aandacht geweest voor de Sittardse Ursulinen. Uitvoerder van het project, dat plaatsvindt met medeweten en instemming van het bestuur van de Ursulinen van de Romeinse Unie, is bestuurslid Chris Dols. In de jaren die komen gaan, werkt hij toe naar de transcriptie en bezorging van de meer dan 500 pagina’s tellende kloosterkroniek. Ook hoopt hij enkele artikelen te publiceren in binnen- en buitenlandse tijdschriften, aangezien de Sittardse casus raakt aan de Nederlandse onderwijsgeschiedenis en evidente transnationale aspecten heeft.

 

Naamloos

Werk in afronding: het boek over Dominicanen en Dominicanessen te Sittard en omstreken

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vanuit de Timmers Stichting is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van een rijk-geïllustreerde bundel met facetrijke opstellen over de aanwezigheid van de dominicanen en dominicanessen in Sittard en omstreken, met een nadruk op de periode 1626-1802. Bij deze totstandkoming, die plaatsvindt onder aansturing van bestuursleden Chris Dols (redactievoorzitter), Guus Janssen en Kees Schutgens, is een collectief van meer dan tien auteurs betrokken — onder hen prof. dr. Koen Ottenheym (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Frank Pohle (Aachen University). Momenteel bevindt het redactionele werk zich in de afrondingsfase. De komende maanden staan dan ook niet alleen in het teken van de eind- en beeldredactie, in samenspraak met de betrokken auteurs, maar worden tevens gebruikt om het boek ter perse te laten gaan. Hou onze webstek in de gaten voor nieuws over de boekpresentatie!

 

OP-Sittard

Lezing te Maastricht over Zef Timmers — 14 maart 2017

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 14 maart aanstaande organiseert de Timmers Stichting in samenwerking met Roma Aeterna en LGOG-Kring Maastricht de lezing ‘Zef Timmers: Maaslander en Romein’. Tijdens deze lezing zal bestuurslid Guus Janssen op basis van dagboekfragmenten en foto’s onder meer inzoomen op de eerste Rome-reis die Timmers maakte. Voor meer informatie, klik hier.

‘Dominicaans’ project in uitvoering!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vele jarehistor3n lang maakten dominicanen en dominicanessen onderdeel uit van de Sittardse samenleving, waar deze mannelijke en vrouwelijke religieuzen in het spoor van de Heilige Dominicus onder meer onderwijs verzorgden. Tijdens de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan het opstarten van een project over dominicaanse aspecten in het Sittardse en de euregio in verleden en heden, met aandacht voor kloosterleven, kunst en architectuur, om enkele belangrijke thema’s te noemen. Dit project is inmiddels in volle gang. Het leidt allereerst tot een symposium op zaterdag 19 november 2016, dat onze stichting zal organiseren in samenwerking met de Commissie Kerkgeschiedenis van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Tevens is er momenteel een auteurscollectief aan het werken aan een boek dat aandacht schenkt aan eeuwen dominicaanse geschiedenis in Sittard en omgeving, en de doorwerking hiervan anno 2016. Symposium en bundel moeten worden gezien tegen de achtergrond van de viering van het 800-jarig bestaan van de dominicanen. Voor meer informatie hierover, neem een kijkje op de project-webstek 800 Jaar Dominicanen.

Revitalisering Webstek

geplaatst in: Geen categorie | 0

Welkom op onze nieuwe webstek! Sinds 2005 was onze webstek, die werd gehuisvest door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born, niet meer ingrijpend gewijzigd. Tijdens de afgelopen maanden is deze oude webstek verhuisd en hebben we gesleuteld aan zowel inhoud als vorm. Als gevolg van de gewijzigde structuur en vormgeving vindt u binnen enkele muisklikken de informatie waarnaar u op zoek bent.