Geslaagde boekpresentatie

geplaatst in: Geen categorie | 0

Onder grote belangstelling, ca. 90 aanwezigen, is op 26 juni jongstleden het nieuwe boek van de Professor Doctor Timmers Stichting ten doop gehouden in de Sittardse Sint-Michielskerk. De eerste exemplaren van Dominicanen en dominicanessen in Sittard zijn overhandigd aan pater René Dinklo O.P., provinciaal overste van de dominicanen in Nederland, bisschop Harrie Smeets van Roermond, burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen, deken Wilbert van Rens van Sittard en theoloog en lekendominicaan professor Erik Borgman. Voor een fotoverslag van de geslaagde bijeenkomst, klik hier.

 

Programma boekpresentatie “Dominicanen en dominicanessen in Sittard”

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op woensdagmiddag 26 juni zal in de Sittardse Sint-Michielskerk ons lijvige (367 pagina’s) en rijk geïllustreerde boek Dominicanen en dominicanessen ten doop worden gehouden. Daarbij zal onder meer prof. dr. Erik Borgman een voordracht houden met de prikkelende titel ‘Als God overal is, waarom lijkt de kerk dan nergens? Een dominicaans pleidooi voor leven in waarheid’. Eerste exemplaren zullen worden aangeboden aan onder anderen drs. René Dinklo O.P., provinciaal van de dominicanen in Nederland, en aan mgr. drs. Harrie Smeets, bisschop van Roermond. Het volledige programma is hier te vinden:

Uitnodiging boekpresentatie Dominicanen en dominicanessen in Sittard d.d. 26-06-2019

Het belooft een mooie middag te worden. U bent van harte uitgenodigd!

Aankondiging boekpresentatie “Dominicanen en dominicanessen in Sittard”

geplaatst in: Geen categorie | 0

Zojuist is het boek “Dominicanen en dominicanessen in Sittard” (375 pagina’s) ter perse gegaan — vrucht van een groot project van de Professor Doctor Timmers Stichting waarin onderzoekers van verschillende pluimage enige jaren lang met elkaar hebben samengewerkt. In hun zoektocht naar mogelijk relevant archiefmateriaal hebben enkelen stad en land afgelopen, zelfs in België en Duitsland. Weer anderen hebben talloze uren doorgebracht met het ontcijferen van op het eerste gezicht haast onleesbare handschriften.

De boekpresentatie zal plaatsvinden op woensdagmiddag 26 juni vanaf 15.30u in de Sint-Michielskerk oftewel de Paterskerk aan de Markt in Sittard. Prof. dr. Erik Borgman zal daarbij uitgebreid reflecteren op de hedendaagse en historische verhoudingen tussen religie en samenleving, mede op basis van de dominicaanse casus. Het belooft een mooi evenement te worden. Nadere informatie volgt via deze website.

De oplage is overigens niet al te groot, dus wees er op tijd bij — bestellen kan via Uitgeverij Verloren in Hilversum: www.verloren.nl

 

Clipboard02

Werk in afronding: het boek over Dominicanen en Dominicanessen te Sittard en omstreken

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vanuit de Timmers Stichting is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van een rijk-geïllustreerde bundel met facetrijke opstellen over de aanwezigheid van de dominicanen en dominicanessen in Sittard en omstreken, met een nadruk op de periode 1626-1802. Bij deze totstandkoming, die plaatsvindt onder aansturing van bestuursleden Chris Dols (redactievoorzitter), Guus Janssen en Kees Schutgens, is een collectief van meer dan tien auteurs betrokken — onder hen prof. dr. Koen Ottenheym (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Frank Pohle (Aachen University). Momenteel bevindt het redactionele werk zich in de afrondingsfase. De komende maanden staan dan ook niet alleen in het teken van de eind- en beeldredactie, in samenspraak met de betrokken auteurs, maar worden tevens gebruikt om het boek ter perse te laten gaan. Hou onze webstek in de gaten voor nieuws over de boekpresentatie!

 

OP-Sittard

Lezing te Maastricht over Zef Timmers — 14 maart 2017

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 14 maart aanstaande organiseert de Timmers Stichting in samenwerking met Roma Aeterna en LGOG-Kring Maastricht de lezing ‘Zef Timmers: Maaslander en Romein’. Tijdens deze lezing zal bestuurslid Guus Janssen op basis van dagboekfragmenten en foto’s onder meer inzoomen op de eerste Rome-reis die Timmers maakte. Voor meer informatie, klik hier.

‘Dominicaans’ project in uitvoering!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vele jarehistor3n lang maakten dominicanen en dominicanessen onderdeel uit van de Sittardse samenleving, waar deze mannelijke en vrouwelijke religieuzen in het spoor van de Heilige Dominicus onder meer onderwijs verzorgden. Tijdens de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan het opstarten van een project over dominicaanse aspecten in het Sittardse en de euregio in verleden en heden, met aandacht voor kloosterleven, kunst en architectuur, om enkele belangrijke thema’s te noemen. Dit project is inmiddels in volle gang. Het leidt allereerst tot een symposium op zaterdag 19 november 2016, dat onze stichting zal organiseren in samenwerking met de Commissie Kerkgeschiedenis van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Tevens is er momenteel een auteurscollectief aan het werken aan een boek dat aandacht schenkt aan eeuwen dominicaanse geschiedenis in Sittard en omgeving, en de doorwerking hiervan anno 2016. Symposium en bundel moeten worden gezien tegen de achtergrond van de viering van het 800-jarig bestaan van de dominicanen. Voor meer informatie hierover, neem een kijkje op de project-webstek 800 Jaar Dominicanen.

Revitalisering Webstek

geplaatst in: Geen categorie | 0

Welkom op onze nieuwe webstek! Sinds 2005 was onze webstek, die werd gehuisvest door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born, niet meer ingrijpend gewijzigd. Tijdens de afgelopen maanden is deze oude webstek verhuisd en hebben we gesleuteld aan zowel inhoud als vorm. Als gevolg van de gewijzigde structuur en vormgeving vindt u binnen enkele muisklikken de informatie waarnaar u op zoek bent.