Symposium “De kunst van het bewaren” || Sittard 13 mei 2023

geplaatst in: Geen categorie | 0

Elke generatie staat voor de opdracht cultureel erfgoed passend te beheren en aan het nageslacht door te geven. Erfgoed is geen dode materie, maar kan een maatschappelijk verbindende functie vervullen in het dynamisch proces van betekenisgeving voor heden en toekomst, vooral ook in een samenleving die een ingrijpende culturele en demografische transitie doormaakt. Cultureel erfgoed veiligstellen en toegankelijk maken, in archieven, musea, bibliotheken of anderszins, is een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Daarom organiseert de Professor Doctor Timmers Stichting op zaterdagmiddag 13 mei aanstaande in Sittard het symposium “De kunst van het bewaren”. Nadere gegevens over het programma, de locatie, tijden en sprekers, zijn hier te vinden (klik op link).

Gemma-project van start

geplaatst in: Geen categorie | 0

In 2019 wist de Timmers Stichting twee omvangrijke projecten af te ronden: het project ‘Dominicanen en dominicanessen in Sittard: vier eeuwen geschiedenis’, dat leidde tot een lijvig en rijk geïllustreerd boekwerk, en niet veel later het project ‘Limburgers in Amsterdam’, dat resulteerde in een samenwerking met het Museum Valkenburg en een tentoonstelling aldaar. In de loop van 2020, toen de coronapandemie steeds meer onze dagelijkse levens ging beïnvloeden, is de Timmers Stichting op uitnodiging van de Katholieke Stichting Gemmakapel Sittard samen met Vereniging Sittard Verleden begonnen aan een nieuwe klus: de geschiedschrijving van de Sittardse Zusters Passionistinnen en hun Klooster van de H. Gemma aan de Leijenbroekerweg. Het project, dat onder meer een boek zal voortbrengen, loopt in principe tot en met 2023.

Zusters in gebed

 

 

Historicus Chris Dols nieuwe voorzitter van de Timmers Stichting

geplaatst in: Geen categorie | 0

Chris DolsHistoricus Chris Dols (1985) is door de overige bestuursleden van de Timmers Stichting met ingang van 8 februari 2020 gekozen tot voorzitter – de vierde sinds 1982. Hij treedt daarmee in de voetsporen van: historicus Kees Schutgens, die na een voorzitterschap van tien jaar secretaris is geworden; classicus, rijksarchivaris van Limburg en oud-directeur van het Utrechts Archief Jo Jamar (voorzitter 1997-2010); en Chris Rutten, politicus en oud-burgemeester van Nuth, Middelburg en Breda (voorzitter 1982-1997). Jolanda Janssen-Daniëls is toegetreden tot het bestuur. Zij heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan de voorbereidingen van de door de stichting geïnitieerde tentoonstelling Limburgers in Amsterdam (Museum Valkenburg, 2019-2020).

Chris Dols studeerde cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, de Universiteit van Amsterdam en de University of Dundee, werkte tussen 2013 en 2019 als archivaris en collectiespecialist bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, en is sinds 2019 als conservator Academisch Erfgoed verbonden aan de Nijmeegse universiteit. Hij publiceerde talrijke studies op het terrein van de negentiende- en twintigste-eeuwse geschiedenis van Nederland en Limburg, regelmatig in transnationaal perspectief, en beschikt als vicevoorzitter van Stichting Echo en boekenredacteur van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis over een wijdvertakt netwerk in binnen- en buitenland. Ook vanwege een ononderbroken bestuurlijke en redactionele betrokkenheid van 14 jaar bij het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) is hij goed thuis in de Limburgse cultuursector. Sinds 2009 maakt hij deel uit van het bestuur van de Timmers Stichting.

“In 2019”, aldus voorzitter Chris Dols, “hebben we de stichting na jarenlange voorbereidingen stevig op de kaart kunnen zetten met twee projecten: de succesvol verlopen tentoonstelling in het Museum Valkenburg en het mooi ontvangen en lijvige boek Dominicanen en dominicanessen in Sittard: Vier eeuwen aanwezigheid. In de komende tijd gaan we als bestuur proberen deze lijn door te trekken. Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een optimaal begrip en een waardering van de wereld die ons omringt. Onze stichting zal zich blijven inzetten om die boodschap actief uit te dragen in Limburg”.

De in 1997 opgerichte Timmers Stichting, voluit Professor Doctor Timmers Stichting geheten, heeft als doel het ontwikkelen van cultuurhistorische activiteiten in het Maasland en in Sittard in het bijzonder. Zij dankt haar naam aan Jan Joseph Marie Timmers, die op 25 maart 1907 in Sittard werd geboren. Hij was onder meer buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en directeur van de Jan van Eyck Academie en het Bonnefanten Museum. Als Rome-kenner en vanwege zijn bijdragen aan de kunst- en cultuurgeschiedenis van het Maasland verwierf hij grote bekendheid. De Timmers Stichting is voortgekomen uit diverse comités die activiteiten hebben ontplooid rond Felix Rutten (1982), Frans Erens (1985) en Jacques Schreurs (1993).

Foto: Dick van Aalst || Radboud Universiteit

Opening Tentoonstelling “Limburgers in Amsterdam”

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vanuit de Professor Doctor Timmers Stichting is enige jaren geleden het idee ontstaan om een terugblik te verzorgen op een tentoonstelling met 31 Limburgse exposanten die in 1954 in het Stedelijk Museum te Amsterdam plaatsvond. Dit idee leidde tot de tentoonstelling ‘Limburgers in Amsterdam’ (Museum Valkenburg), die komende zondag 17 november 2019 feestelijk zal worden geopend.

De tentoonstelling van 1954 wordt geplaatst in de cultuurhistorische context van die tijd. De toen door de Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars, afdeling Zuid-Limburg, georganiseerde tentoonstelling in Amsterdam moest, tien jaar na de oorlog, duidelijk maken waar de kunst in Limburg stond. In die periode namen de Katholieke Kerk en andere gezagsdragers in Limburg een dominante plaats in en deze waren van invloed op kunst en kunstenaars. Maar vooral de jongere kunstenaars rebelleerden hiertegen. De tegenstelling weerspiegelde zich ook tussen abstracte en figuratieve kunst. Zowel de jongere als enkele oudere kunstenaars namen deel aan deze expositie in het Stedelijk Museum. De expositie zegt dan ook iets over de identiteit van Limburg op dat moment. Voor de expositie zijn veel werken met grote zorg opgespoord, bijeengebracht en in bruikleen afgestaan door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, musea en particulieren.

Tegelijkertijd presenteert Museum Valkenburg een tentoonstelling van werken van niet-Limburgers die in Zuid-Limburg kwamen schilderen. De exposities omvatten tezamen meer dan honderd werken, o.a. van Han Jelinger, Frans Vos, Ger Lataster, Jef Diederen, Gène Eggen, Charles Eyck, Karin Eyck, Jopie Roosenburg-Goudriaan, Teun Roosenburg, Frans Nols, Ger Boosten, Nic. Tummers, Hubert Levigne, Rob Stultiens, Willem Hofhuizen, Harrie Lips, Fons Winters en Henk Sitskoorn.

Het project is mede gesponsord door de Provincie Limburg, het Rozenheuvelfonds, de Gemeente Sittard-Geleen en een particuliere sponsor. De activiteiten van het museum worden gesteund door de Gemeente Valkenburg aan de Geul en de vele Begunstigers en Vrienden van het museum.

Voor meer informatie, zie: https://www.museumvalkenburg.nl/agenda/tentoonstelling-limburgers-in-amsterdam/

 

Stassen_1954_14_web

Geslaagde boekpresentatie

geplaatst in: Geen categorie | 0

Onder grote belangstelling, ca. 90 aanwezigen, is op 26 juni jongstleden het nieuwe boek van de Professor Doctor Timmers Stichting ten doop gehouden in de Sittardse Sint-Michielskerk. De eerste exemplaren van Dominicanen en dominicanessen in Sittard zijn overhandigd aan pater René Dinklo O.P., provinciaal overste van de dominicanen in Nederland, bisschop Harrie Smeets van Roermond, burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen, deken Wilbert van Rens van Sittard en theoloog en lekendominicaan professor Erik Borgman. Voor een fotoverslag van de geslaagde bijeenkomst, klik hier.

 

Programma boekpresentatie “Dominicanen en dominicanessen in Sittard”

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op woensdagmiddag 26 juni zal in de Sittardse Sint-Michielskerk ons lijvige (367 pagina’s) en rijk geïllustreerde boek Dominicanen en dominicanessen ten doop worden gehouden. Daarbij zal onder meer prof. dr. Erik Borgman een voordracht houden met de prikkelende titel ‘Als God overal is, waarom lijkt de kerk dan nergens? Een dominicaans pleidooi voor leven in waarheid’. Eerste exemplaren zullen worden aangeboden aan onder anderen drs. René Dinklo O.P., provinciaal van de dominicanen in Nederland, en aan mgr. drs. Harrie Smeets, bisschop van Roermond. Het volledige programma is hier te vinden:

Uitnodiging boekpresentatie Dominicanen en dominicanessen in Sittard d.d. 26-06-2019

Het belooft een mooie middag te worden. U bent van harte uitgenodigd!

Aankondiging boekpresentatie “Dominicanen en dominicanessen in Sittard”

geplaatst in: Geen categorie | 0

Zojuist is het boek “Dominicanen en dominicanessen in Sittard” (375 pagina’s) ter perse gegaan — vrucht van een groot project van de Professor Doctor Timmers Stichting waarin onderzoekers van verschillende pluimage enige jaren lang met elkaar hebben samengewerkt. In hun zoektocht naar mogelijk relevant archiefmateriaal hebben enkelen stad en land afgelopen, zelfs in België en Duitsland. Weer anderen hebben talloze uren doorgebracht met het ontcijferen van op het eerste gezicht haast onleesbare handschriften.

De boekpresentatie zal plaatsvinden op woensdagmiddag 26 juni vanaf 15.30u in de Sint-Michielskerk oftewel de Paterskerk aan de Markt in Sittard. Prof. dr. Erik Borgman zal daarbij uitgebreid reflecteren op de hedendaagse en historische verhoudingen tussen religie en samenleving, mede op basis van de dominicaanse casus. Het belooft een mooi evenement te worden. Nadere informatie volgt via deze website.

De oplage is overigens niet al te groot, dus wees er op tijd bij — bestellen kan via Uitgeverij Verloren in Hilversum: www.verloren.nl

 

Clipboard02

Werk in afronding: het boek over Dominicanen en Dominicanessen te Sittard en omstreken

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vanuit de Timmers Stichting is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van een rijk-geïllustreerde bundel met facetrijke opstellen over de aanwezigheid van de dominicanen en dominicanessen in Sittard en omstreken, met een nadruk op de periode 1626-1802. Bij deze totstandkoming, die plaatsvindt onder aansturing van bestuursleden Chris Dols (redactievoorzitter), Guus Janssen en Kees Schutgens, is een collectief van meer dan tien auteurs betrokken — onder hen prof. dr. Koen Ottenheym (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Frank Pohle (Aachen University). Momenteel bevindt het redactionele werk zich in de afrondingsfase. De komende maanden staan dan ook niet alleen in het teken van de eind- en beeldredactie, in samenspraak met de betrokken auteurs, maar worden tevens gebruikt om het boek ter perse te laten gaan. Hou onze webstek in de gaten voor nieuws over de boekpresentatie!

 

OP-Sittard

Lezing te Maastricht over Zef Timmers — 14 maart 2017

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 14 maart aanstaande organiseert de Timmers Stichting in samenwerking met Roma Aeterna en LGOG-Kring Maastricht de lezing ‘Zef Timmers: Maaslander en Romein’. Tijdens deze lezing zal bestuurslid Guus Janssen op basis van dagboekfragmenten en foto’s onder meer inzoomen op de eerste Rome-reis die Timmers maakte. Voor meer informatie, klik hier.

‘Dominicaans’ project in uitvoering!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Vele jarehistor3n lang maakten dominicanen en dominicanessen onderdeel uit van de Sittardse samenleving, waar deze mannelijke en vrouwelijke religieuzen in het spoor van de Heilige Dominicus onder meer onderwijs verzorgden. Tijdens de afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan het opstarten van een project over dominicaanse aspecten in het Sittardse en de euregio in verleden en heden, met aandacht voor kloosterleven, kunst en architectuur, om enkele belangrijke thema’s te noemen. Dit project is inmiddels in volle gang. Het leidt allereerst tot een symposium op zaterdag 19 november 2016, dat onze stichting zal organiseren in samenwerking met de Commissie Kerkgeschiedenis van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Tevens is er momenteel een auteurscollectief aan het werken aan een boek dat aandacht schenkt aan eeuwen dominicaanse geschiedenis in Sittard en omgeving, en de doorwerking hiervan anno 2016. Symposium en bundel moeten worden gezien tegen de achtergrond van de viering van het 800-jarig bestaan van de dominicanen. Voor meer informatie hierover, neem een kijkje op de project-webstek 800 Jaar Dominicanen.