Historicus Chris Dols nieuwe voorzitter van de Timmers Stichting

geplaatst in: Geen categorie | 0

Chris DolsHistoricus Chris Dols (1985) is door de overige bestuursleden van de Timmers Stichting met ingang van 8 februari 2020 gekozen tot voorzitter – de vierde sinds 1982. Hij treedt daarmee in de voetsporen van: historicus Kees Schutgens, die na een voorzitterschap van tien jaar secretaris is geworden; classicus, rijksarchivaris van Limburg en oud-directeur van het Utrechts Archief Jo Jamar (voorzitter 1997-2010); en Chris Rutten, politicus en oud-burgemeester van Nuth, Middelburg en Breda (voorzitter 1982-1997). Jolanda Janssen-Daniëls is toegetreden tot het bestuur. Zij heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan de voorbereidingen van de door de stichting geïnitieerde tentoonstelling Limburgers in Amsterdam (Museum Valkenburg, 2019-2020).

Chris Dols studeerde cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, de Universiteit van Amsterdam en de University of Dundee, werkte tussen 2013 en 2019 als archivaris en collectiespecialist bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, en is sinds 2019 als conservator Academisch Erfgoed verbonden aan de Nijmeegse universiteit. Hij publiceerde talrijke studies op het terrein van de negentiende- en twintigste-eeuwse geschiedenis van Nederland en Limburg, regelmatig in transnationaal perspectief, en beschikt als vicevoorzitter van Stichting Echo en boekenredacteur van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis over een wijdvertakt netwerk in binnen- en buitenland. Ook vanwege een ononderbroken bestuurlijke en redactionele betrokkenheid van 14 jaar bij het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) is hij goed thuis in de Limburgse cultuursector. Sinds 2009 maakt hij deel uit van het bestuur van de Timmers Stichting.

“In 2019”, aldus voorzitter Chris Dols, “hebben we de stichting na jarenlange voorbereidingen stevig op de kaart kunnen zetten met twee projecten: de succesvol verlopen tentoonstelling in het Museum Valkenburg en het mooi ontvangen en lijvige boek Dominicanen en dominicanessen in Sittard: Vier eeuwen aanwezigheid. In de komende tijd gaan we als bestuur proberen deze lijn door te trekken. Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een optimaal begrip en een waardering van de wereld die ons omringt. Onze stichting zal zich blijven inzetten om die boodschap actief uit te dragen in Limburg”.

De in 1997 opgerichte Timmers Stichting, voluit Professor Doctor Timmers Stichting geheten, heeft als doel het ontwikkelen van cultuurhistorische activiteiten in het Maasland en in Sittard in het bijzonder. Zij dankt haar naam aan Jan Joseph Marie Timmers, die op 25 maart 1907 in Sittard werd geboren. Hij was onder meer buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en directeur van de Jan van Eyck Academie en het Bonnefanten Museum. Als Rome-kenner en vanwege zijn bijdragen aan de kunst- en cultuurgeschiedenis van het Maasland verwierf hij grote bekendheid. De Timmers Stichting is voortgekomen uit diverse comités die activiteiten hebben ontplooid rond Felix Rutten (1982), Frans Erens (1985) en Jacques Schreurs (1993).

Foto: Dick van Aalst || Radboud Universiteit